Kontakt

Informujemy o podpisaniu Umowy o powierzenie grantu nr 3/FWI-C19/2020/0065/UPG/927 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu grantowego FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.02-04-0001/20..

Cel projektu:

1. ZMIANA SYSTEMU PREZENTACJI PROJEKTÓW, Z WYŚWIETLANYCH NA TRADYCYJNYM MONITORZE, NA PROJEKTY O DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI 4K PREZENTOWANE NA DUŻYM EKRANIE (85 CALI)

2. WPROWADZENIE FOTOREALISTYCZNYCH WIZUALIZACJI,

3. ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI O MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO OMAWIANIE PROJEKTÓW – KLIENT MOŻE OGLĄDAĆ PROJEKT W PRZESTRZENI 3D W ZACISZU WŁASNEGO DOMU.

4. ROZSZERZENIE USŁUG O PROJEKTOWANIE WEKTOROWE

Całkowita wartość projektu: 41 414,10 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 33 670,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 31 986,50 PLN

B&K Design
Bartosz Burnat

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” nr RPKP.01.06.02-04-0001/20.
B&K Design © 2023